Preduzeće ELEPHANT Co. je osnovano 08.08.1988. godine i danas je među vodećim preduzećima u oblasti uslužne farmaceutske proizvodnje, snabdevanja srpske farmaceutske industrije želatinskim kapsulama i ambalažnim staklom.

Naša kompanija je u partnerskim i poslovnim odnosima sa velikim brojem kompanija širom planete.

Od 2002. godine ELEPHANT Co. je ustanovio sopstveni proizvodni pogon u Beogradu u kojem proizvodi dijetetske suplemente STRONG NATURE kao svoj osnovni brend, a uslužnu proizvodnju vršimo za više od 30 kompanija iz Srbije i regiona. ELEPHANT Co. pruža kompletnu uslugu svojim partnerima, koja uključuje razvoj proizvoda od njegovog osmišljavanja do dizajna finalnog pakovanja.

ELEPHANT Co. je sistemski uobličio poslovanje uvođenjem standarda:

ISO 9001:2015 sa HACCP koji su integrisali sistem upravljanja kvalitetom i kontrolom kritičnih tačaka u svim proizvodnim procesima i
GMP koji je usaglasio sistem sa zahtevima Dobre Proizvođačke Prakse.

Sertifikaciju naše kompanije izvršile su cenjene sertifikacione kuće TÜV SÜD Management Service GmbH i QCERT CESNA.

O STRONG NATURE

STRONG NATURE brand je nastao tokom 2002. godine sa ciljem proizvodnje dijetetskih suplemenata najvišeg kvaliteta, primerenih standardu zemlje i regiona u kojem živimo.

Danas, STRONG NATURE je jedan od lidera na domaćem tržištu u kategoriji prodaje i marektinga dijetetskih suplemenata.

Pored tržišta Srbije, STRONG NATURE proizvodi se mogu naći na tržištu Španije, Rusije, Rumunije, Slovačke, Češke, Litvanije, Azerbejdžana, Estonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Libije, Alžira, Ukrajine, Makedonije i UAE.

U ovom trenutku STRONG NATURE ima preko 100 registracija proizvoda na eksportnim tržištima.

STRONG NATURE

SNAŽNO IME, ZA ZDRAVU I SNAŽNU PORODICU!